Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Farlite Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 19.1.2022. Viimeisin muutos 20.1.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Farlite Oy, Y-tunnus: 3249416-4, Parikkaankatu 15, 05820 Hyvinkää

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ossi Määttä, info@farlite.fi

3. Rekisterin nimi

Farlite Oy asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Farlite Oy:n palveluja käyttääkseen asiakkaan on hyväksyttävä tässä tietosuojaselosteessa kuvatut tiedonkeruun sekä -käsittelyn keinot. Tämä hyväksyminen varmistetaan ja kirjataan järjestelmiimme ylös tilauksen yhteydessä (sopimus), asiakastilin luonnin/käytön yhteydessä (suostumus) tai muun vastaavaa tiedonkeruuta vaativan toimenpiteen yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Asiakaskokemuksen ja -palvelun kehittäminen, tilausten vastaanotto, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi, tilastointi, väärinkäytösten estäminen ja sisällön kohdistaminen. Voimme hyödyntää tietoja myös sivuston ulkopuoleisessa markkinoinnissa, esimerkiksi Facebook-markkinoinnissa. 

Jos olet tilannut uutiskirjeemme, voimme lähettää sinulle määräajoin sähköpostiviestejä. Jos et enää halua saada meiltä postia, on kirje mahdollista perua.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat asiakkaiden itsensä antamat tiedot, kuten

  • Nimi
  • Yhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite
  • Sijaintitiedot, esimerkiksi valuutat ja toimitustavat
  • Maksutiedot, kuten laskutustiedot sekä käytetty maksuväline
  • Google- tai Facebook-kirjautumiseen tarvittava sähköpostiosoite sekä varmenne
  • Tuotearvostelut
  • Markkinointiviestiluvat
  • Erillisellä suostumuksella annetut tiedot, kuten asiakaskyselyvastaukset
  • Vaatteiden kokotiedot suositusten antamista varten
  • Mikäli varasto on loppu, tuotekohtaiset täydennysilmoitustilaukset

Tämän lisäksi voimme kerätä palvelua käyttäessä jotain tietoja, kuten ostoshistoria, ostoskorilisäykset, tilatut tuotteet, palautukset, verkkokaupan selaus- ja käyttötiedot. Tämän lisäksi analytiikan avulla voidaan päätellä joitakin tietoja, kuten selaus- ja ostotiedoista pääteltävät tuotesuositukset ja kiinnostuksen kohteet.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Evästeistä sekä kolmansien osapuolten evästeistä on mahdollista myös kieltäytyä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja evästeet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. tilausten yhteydessä, kirjautumisen yhteydessä, sähköpostitse, sekä sosiaalisen median palvelujen kautta.

Käytämme sivustolla evästeitä. Voit kieltäytyä evästeistä tullessasi sivuille, tai voit samalla säätää niiden asetuksia. Evästeet tallentavat tietoa laitteesi käytöstä ja käyttötavoista, muun muassa käyttäjätunnuksesi, valitsemasi kielen, fonttikoon ja erilaiset näyttöasetukset. Näin tallentuneet tiedot tarvitsee antaa vain kerran eikä aina erikseen sivustolla käydessäsi tai sivuja selaillessasi.


Evästeitä on erilaisia. Käytämme teknisiä evästeitä asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat evästeet säilyvät selaimessa yhden (1) kuukauden, ellei niitä poisteta erikseen selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet uudelleen selaimen sen salliessa.


Evästeitä käytetään myös käyttökokemuksen personointiin. Jos sallit personoinnin, voimme tarjota enemmän sinua kiinnostavia tuotteita ja paremmin kohdennettua mainontaa. Personointia varten selaimeesi asetetaan kolmannen osapuolen eväste.


Hyödynnämme myös muita tekniikoita, kuten tilastointityökaluja (mm. Google Analytics) ja jäljitteitä. Nämä tekniikat auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä sivustomme sivut asiakkaitamme kiinnostavat ja mitkä tiedot ja palvelut ovat asiakkaillemme hyödyllisimpiä.

Voimme tehdä sopimuksia kolmannen osapuolen palveluntarjoajien kanssa auttaakseen meitä ymmärtämään paremmin sivuston kävijöitä. Nämä palveluntarjoajat eivät saa käyttää meidän puolestamme kerättyjä tietoja, paitsi auttaaksemme liiketoimintaa ja parantamaan toimintaamme.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietosuojaselosteen malli: Harto Pönkä/Innowise